Car Sticker Malaysia merupakan salah satu cabang perkhidmatan yang ditawarkan oleh Betta Creative Solution.

Betta Creative Solution adalah merupakan sebuah syarikat pengiklanan yang menawarkan servis kreatif seperti merekabentuk, mencetak, membangun, memberi konsultasi dan menyediakan alat - alat pemasaran yang biasanya hanya dibuka kepada pemilik - pemilik perniagaan bagi tujuan promosi syarikat mereka.

Namun dengan wujudnya laman Web Car Sticker Malaysia ini, Betta Creative Solution ingin membuka peluang kepada orang awam untuk menempah atau membeli alat - alat pemasaran dari kami dengan tempahan minima dan tempahan khas ( custom made ).
 

Payment / Pembayaran


1. Pay via / Bayar melalui

2. Fill in this form after you have made payment via Maybank2uPay
    Isikan maklumat di bawah selepas anda membuat bayaran melalui Maybank2uPay